MUP: Korisni saveti koji će vam pomoći da zaštitite svoj računar

  • Nezavisni.rs
  • 2023-06-23
  • Komentari isključeni za MUP: Korisni saveti koji će vam pomoći da zaštitite svoj računar

Računarski virusi mogu da zaraze računar i bez znanja njegovog korisnika, zbog toga je važno da znate kako da se zaštitite na vreme.


Uvek držite vaš zaštitni program na računaru uključen

Ova vrsta računarskog programa štiti vaš računar od pokušaja izvršilaca krivičnih dela da pristupe Vašem računarskom sistemu, da oštete ili izbrišu vaše podatke, otuđe korisnička imena i lozinke, ili druge osetljive informacije.

Instalirajte i uvek vršite ažuriranje antivirus programa na vašem računaru

Funkcija antivirus programa je da spreči ubacivanje računarskih virusa u računarske sisteme korisnika. Ukoliko otkriju njihovo prisustvo, oni upozoravaju korisnika o tome, ili ih automatski brišu.

Računarski virusi mogu da zaraze računar i bez znanja njegovog korisnika. Veliki broj antivirus programa može da se podesi tako da se njihovo ažuriranje vrši automatski.

Ažurirajte operativni sistem na vašem računaru

Operativne sisteme instalirane na računaru potrebno je ažurirati kako bi se ispratio razvoj tehnologije, i kako bi se sigurnosni propusti na vreme otkrili i uklonili.

Postarajte se da vaš računar ima najnoviju zaštitu, stoji na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova.

Pazite kada vršite „download“, odnosno kada preuzimate različite sadržaje sa interneta na svoj računar

Neki sadržaji na internetu osmišljeni su i napravljeni od strane izvršilaca krivičnih dela tako da mogu da zaobiđu i najsavremeniju antivirusnu zaštitu.

Nikada ne otvarajte priloge elektronskih poruka koje su vam stigle od osoba koje nepoznajete, i pazite kada vam stižu poruke u čijim se prilozima nalazi sadržaj koji vam neko koga poznajete šalje.

Moguće je da pošiljalac koga poznajete ni sam nije svestan šta se nalazi u prilogu poruke koju vam je prosledio.

Isključite vaš računar kada pored njega niste prisutni

Sa porastom velikog broja internet konekcija sa velikom brzinom protoka mnogi koirsnici su stekli naviku da računare ostavljaju uključene i spremne za rad u bilo kom trenutku.

Gašenjem računara izvršiocima krivičnih dela se onemogućava da preuzmu kontrolu nad njegovim radom ukoliko je isti zaražen računarskim virusom.

Na taj način izbegavate da postanete žrtva zloupotrebe (kao npr. da postanete deo botnet mreže bez vašeg znanja i pristanka).

Krađa identiteta

Krađa identiteta zloupotrebom informacionih tehnologija je sa ekspanzijom upotrebe interneta postala jedna od najčešćih aktivnosti izvršilaca krivičnih dela.

Korišćenje informacionih tehnologija od strane korisnika koji nisu dovoljno upućeni u opasnosti koje ih očekuju pri upotrebi ličnih podataka koji čine njihov identitet na internetu, dovelo je do stvaranja velike količine ličnih podataka koji su lako dostupni izvršiocima krivičnih dela, koji ih koriste da.

Veoma je važno da znate

Sadržaji tipa keygene, crack i mnogi drugi koji se mogu besplatno skinuti sa interneta vrlo često su zaraženi nekim tipom zlonamernog programa, a ponekad se iza njihove instalacije u stvari krije i sam zlonamerni program, koji korisnik koji ga je „skinuo“ sa interneta pokreće ne znajući o čemu se zapravo radi, na taj način nesvesno kompromitujući svoj računar.