droga

PAŽNJA! Nova droga ubija mlade u Srbiji!

2018-12-02

Proizvodnja sintetičkih droga nema kraja ni konca, a trenutno je, najviše kod mladih, aktuelan nov opasan koktel – spoj kanabinoida, aktivne suspstance marihuane, i amfetamina u tableti. Kako upozoravaju lekari, problem je što jedna doza može da ubije jer niko ne zna koliko je amfetamina ili kanabinoida u njoj zato što se pravi u “kućnim […]

Read More