Prosečna plata u Srbiji 95.836 dinara

Prosečna zarada (bruto) obračunata za januar 2024. godine u Srbiji je iznosila 132.372 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 95.836 dinara (817,7 evra po srednjem kursu NBS na dan 25. mart 2024.), objavio je Republički zavod za statistiku.


U odnosu na januar 2023. godine, prosečna neto zarada obračunata za januar 2024. godine, nominalno je veća za 15,8 odsto, a realno je veća za 8,8 odsto.

Medijalna neto zarada za januar 2024. godine iznosila je 73.733 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

Slovenija – 1.477,34 evra
Prosečna bruto zarada za januar 2024. godine iznosila je 2.317,82 evra. Bila je niža od zarade za prethodni mesec – nominalno za 1,3%, a realno za 0,7%.

Prosečna neto zarada iznosila je 1.477,34 evra i bila je nominalno niža od zarade za decembar 2023. godine za 3,4%, a realno za 2,8%.

Hrvatska – 1.239 evra
Prosečna mesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u Hrvatskoj za januar 2024. iznosila je 1.239 evra, što je nominalno više za četiri odsto, a realno za 4,4 odsto u odnosu na decembar 2023.

Crna Gora – 819 evra
Prosečna zarada (bruto) u januaru 2024. godine u Crnoj Gori iznosila je 1.024 evra, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 819 evra.

Bosna i Hercegovina – 679 evra
Prosečna mesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u BiH u januaru je iznosila 1.328 KM (679 evra) i nominalno je viša za 2,4 odsto, a realno za 2,2 odsto u odnosu na prethodni mesec.

Prosečna mesečna bruto plata po zaposlenom u BiH za januar iznosila je 2.052 KM, što pokazuje nominalan rast za 2,4 odsto, a realno je veća za 2,2 odsto u odnosu na decembar prošle godine.

Severna Makedonija – 643 evra
Prosečna mesečna neto plata isplaćena po zaposlenom u januaru 2024. iznosila je 39.542 Mden (643 evra), što je za 16,5 odsto više u odnosu na januar 2023. godine, navodi se u saopštenju Državnog zavoda za statistiku Severne Makedonije.

Povećanje je posledica povećanja prosečne mesečne neto zarade po zaposlenom u sektorima: Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje (27,8%), vodosnabdevanje; kanalizacija, upravljanje otpadom i aktivnosti sanacije (19,2%) i Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (19,1%).