Zbog ovog uslova 150.000 Srba nema pravo na penziju

U Srbiji oko 150.000 ljudi starijih od 65 godina nema pravo na penziju, pokazuje poslednja analiza Populacionog fonda Ujedinjenih nacija.


Glavni razlog je jedan uslov koji mora da bude ispunjen – u penziju se ne može bez 15 godina radnog staža. Drugog rešenja na papiru ima, ali u praksi stvari nisu tako bajne.

Muškarci u Srbiji mogu da se penzionišu sa 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Starosna granica za žene je 63 i po godine života i takođe 15 godina staža.

Bez obzira na pol, građani mogu da se penzionušu i sa 45 godina staža, koliko god da su stari.

Međutim, istrživanje UN pokazuje da penzionisanje za čak oko 150.000 ljudi „koči“ upravo manjak staža.

Naime, građani koji su radili manje – makar to bilo i 14 godina, a za sve to vreme uredno plaćali doprinose, nemaju pravo ni na kakvu penziju.


Izvor:nova