Nova Vlada imaće 25 ministarstava, od kojih pet novih

To su Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine, Ministarstvo za javna ulaganja, Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, Ministarstvo kulture, Ministarstvo turizma i omladine.


Pored pomenutih resora, u Vladi će biti i ministarstva: finasija; privrede; poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; zaštite životne sredine; rudarstva i energetike; pravde; državne uprave i lokalne samouprave; ljudska i manjinska prava i drštveni dijalog; unutrašnjih poslova; spoljnih poslova; za evropske integracije; prosvete; zdravlja; rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; brigu o porodici i demografiju; sporta; brigu o selu; nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

U odlazećoj Vladi bio je 21 resor. Nova ministarstva napravljena su razdvajanjem postojećih i stavranjem potpuno novih. Tako je npr. razdvojena kultura od informisanja, turizam od trgovine i telekomunikacija, prosveta od nauke…

Zakon o novim ministarstvima, koji je Skupštini podnelo 148 poslanika, biće sutra jedina tačka dnevnog reda. O kadrovskim rešenjima biće reči na narednoj sednici, kada će premijerka Ana Brnabić izneti ekspoze.


Izvor:novosti