KRAJ! Siniši Malom oduzeta doktorska diploma!

Senat Univerziteta u Beogradu poništio je odluku o dodeljivanju doktorata ministru Siniši Malom, čime mu je oduzeta diploma.


Senat Univerziteta u Beogradu počeo je u 12 sati sednicu na kojoj je jedna od tačaka odluku o tome da li je doktorat Siniše Malog plagijat ili ne. Dok šira javnost čeka odluku o radu ministra Malog, stručna javnost nepodeljeno kaže da je u pitanju plagijat i da će to biti potvrđeno danas.

Kako javlja reporter Nova.rs, dnevni red je usvojen, pa, s tim u vezi, i tačka 12 ostaje na snazi. U tački 11, Senat je ponovo glasao da se stavi na glasanje predlog o oduzimanju tituel Siniši Malom. Odluka o poništenju doktorata doneta je jednoglasno, glasovima svih prisutnih na sednici.

Dugo iščekivana odluka o doktoratu ministra Siniše Malog dobila je tako danas svoj konačni epilog. Nakon što je Upravni sud poništio odluku Senata iz 2019. godine, postupak je ponovo vraćen na glasanje ovog visoko telo Univerziteta koje će dati konačni sud.

Senat je najviši stručni organ Univerziteta i ima 46 članova: rektora, 4 prorektora iz reda redovnih profesora, 31 dekana fakulteta, 4 predsednika veća grupacija, predsednika Veća instituta i 5 direktora naučnih instituta. Odluka o doktoratu biće doneta većinom glasova ukupnog broja članova, što bi značilo da će doktorat biti proglašen za plagijat ukoliko protiv njega glasa 24 člana Senata.

Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu doneo je rešenje kojem je izrekao opomenu dekanu Fakulteta organizacionih nauka (FON), Miliji Suknoviću zbog kršenja kodeksa. Njemu je opomena izneta zbog „kršenja profesionalne etike“, a iz tog razloga je izrečena i opomena profesoru Ekonomskog fakulteta Draganu Đuričinu.

U odluci koju je potpisao dekan Ekonomskog fakulteta navodi se da je profesor Đuričin i nakon iznetih javnih sumnji da je doktorat Siniše Malog plagijat umesto da izvrši proveru, ostao pri navodima da postoji originalni naučni doprinos, a da navodi u medijima nisu verodostojni i – potpisao izveštaj.


Izvor:nova, nezavisni.rs